Daripada cacatan YAB Dato Ja'afar Bin Mohamed
SEDIKIT RIWAYAT HIDUP ABDULLAH BIN TOK MUHAMMAD TAHIR BIN TOK ABDUL JABBAR
(EN. LONG MENTERI)  YANG DIPETIK DARI BUKU PERINGATAN ALLAHYARHAM
DATO JAAFAR BIN HAJI MOHAMED (DATO MENTERI BESAR JOHOR, PERTAMA JOHOR.)


Pada 24 Rejab 1279 (14 Januari 1863) malam Khamis pukul 8.30. Pada masa itulah (En. Long Menteri) bin Muhammad Tahir bin Tok Abdul Jabbar kembali keRahmatullah Talla, berpindah dari negeri yang fanak kenegeri yang baqua Inalillahi wainallahirajiun. Didalam rumahnya sendiri di Telok Belanga, Singapura. Adalah sebabnya seperti dibawah ini :-

Bermula ia berubat panaunya dengan ubat bercampur warang. Olih sebab panas warang itu, menjadi tambah meletup letup dibadan nya. Kemudian sekelian nya itu afiat atau senang, melainkan tinggal daripada meletup itu, dua, tiga butir berdekat dekat satu dengan lain disebelah belakang nya, hampir dengan belikat disebelah kiri. Maka dibawanya pergi mengiring kebawah kuasa Yang Maha Mulia Engku Temenggong Abu Bakar Seri Maha Raja Johor ke Tanjung Iskandar Peteri Johor. Maka duduklah ia disana dalam empat, lima hari. Maka bertambahlah sakit nya itu sehingga menjadi besar bengkak nya. Maka iapun balik kerumahnya di Teluk Belanga. Penyakitnya itu pun bertambah tambah bengkak dan sakitnya. Maka kata segala dukun dukun Melayu yang melihat nya sudah menjadi penyakit pekpa dan keluarlah nanahnya dari beberapa mata penyakit itu dengan perlahan lahan. Dalam antara itu datanglah Doktor Scott, orang Inggris melihatnya dengan disuruh oleh Engku Temenggong Abu Bakar.Maka kata doktor itu, ini penyakit patut ia mesti mengubatkan dengan dibelah sedikit sahaja, supaya memberi jalan bagi ubatnya itu, akan mengeluarkan segala nanah dan darah dan panas penyakit itu. Jikalau tiada demikian ubatnya dalam dua tiga hari lagi, segala darah darah penyakit itu makin buruk dan sangat ia menjadikan bisa dan menegahkan kencing dan berak. Ketika itu jangan harap En. Long itu akan hidup dengan lain lain ubat. Pada pekiraan nya tiada menyanangkan sekali kali. Maka oleh yang demikian kata doktor itu berbangkitlah beberapa kesusahan dan takut kepada Dato Temenggong yang tersebut, dengan saudaranya En. Wan Abdul Rahman dan lain lain orang putih. Sebab itu dimintalah oleh Dato Temenggong itu supaya doktor itu mengubatkan En. Long itu dengan bagaimana kata nya. Maka dibawalah doktor itu pekakas pekakas akan mengubatkan. Semuanya sudah hadir dirumah En. Long. Dikhabarkan lah kepada nya, mengatakan doktor itu hendak mengubatkan bagaimana dikatanya yang telah lalu itu. Maka jawab En. Long sembah diharapkan diampun kebawah kuasa Engku
tiadalah sekali kali berkehendak kan ubat yang demikian itu. Tambahan pula oleh ibu nya Cik Aishah tiada sekali suka dan redha.

Maka baliklah doktor itu dengan tiada maksudnya. Pada hari esoknya datanglah khabar daripada Tuan Simon, iaitu kongsi Tuan Peterson dengan telegraph kepada Engku. Katanya dengan kata Doktor Scott darihal bisul En. Long itu mesti dibelah jikalau tidak tentu ia mati. Maka berbangkit pula kesusahan yang teramat sangat kepada Dato Temenggong itu, lalu ia sendiri berangkat ke gudang Tuan Simon itu. Bila sampai kesana didapati Doktor Scott sedang berkhabar khabar dengan dahshat nya penyakit En. Long itu. Lalu ia berkhabar kepada Dato Temenggong itu demikian juga. Maka datanglah Doktor Scott itu bersama Tuan Simon dan Dato Temenggong dan En. Wan Abdul Rahman ke Teluk Belanga dengan membawa lengkap pekakas pekakas ubat itu serta 2 - 3 paun air batu, lalu kerumah En. Long melainkan Tuan Simon dan En. Wan Abdul Rahman, masuk mendapatkan En. Long berkhabar kedatangan ia dan doktor itu hendak menjadikan afiat kepada En. Long akan mengubatkan sakit itu. Maka jawab En. Long terima

kasih Tuan yang patut itu, tetapi bagi manakah Tuan, ia hendak melakukan ubat itu keatas sakit saya ini. Jawab Tuan Simon hendaklah dibelahnya sedikit sahaja supaya memberi jalan ubat nya. Kata En. Long dengan susah hati, kurang pereksalah Tuan, adalah ibu saya itu tiada suka akan ubat itu. Maka ibu nya itu pun hadir disitu. Lalu kata Tuan Simon ya Mama En. Long, patutlah Mama terima ubat doktor ini. Jikalau tidak tentu Mama tidak suka En. Long ada didunia lagi. Jawabnya adapun kasih sayang tuan itu atas anak saya sekelian terjunjunglah diatas kepala saya. Dengan sebolehnya saya pohonkan janganlah dahulu. Biarlah saya ubatkan cara Melayu. Lagipun saya tidak redha anak saya dipotong. Jawabnya saya potong sedikit sahaja. Jawabnya jikalau demikian sekalipun Tuan, saya minta maaf banyak banyak. Kata Tuan Simon pula, sekarang saya berkhabar dengan sebenar benar nya, boleh Mama fikir adalah diatas segala dukun Inggris yang Allah Ta’alla kurniakan pengetahuan nya cukup, dan fikiran cukup atas segala penyakit ini? Doktor Scott kata kalau tidak dengan demikian ubatnya tentu Mama punya anak meninggalkan Mama. Lagipun saya bertanya sama Mama, apakah Mama melarang ubat ini? Bukanlah sebab Mama kasih akan anak Mama. Dalam fikiran Mama sekarang saya menyatakan dengan sebetulnya. Jikalau Mama melarang ubat ini, itulah tanda Mama tiada suka En. Long bersama lagi dalam dunia ini. Fikirlah Mama baik baik, jangan lambat dalam jam ini. Juga sebab saya datang ini, beberpa pekerjaan besar besar atas perniagaan saya telah saya tinggalkan, kerana saya sangatlah sayang akan En. Long. Satu orang tua dan sahabat lama kepada saya. Maka tercenganglah orang tua itu. Dengan sejurus lalu berkata En. Wan Abdul Rahman biarlah saya semua hadir disini. Lagipun dia sudah berkhabar kepada saya tiada dibelahnya melainkan sedikit sahaja.

Maka orang tua itu pun meninggalkan lah tempat itu, lalu kedapur. Lalu katanya, saya tahukan baik sahaja, ya Tuan, akan anak saya itu. Maka diberitahu doktor, mengatakan hasil maksudnya. Maka masuklah doktor itu membawa sabungkus air batu, telah dipecah pecah dengan bercampur garam. Bila ia masuk katanya En. Long boleh bertulkan tangan sedikit supaya penyakit itu dibelakangnya menghadap keatas. Maka turutlah oleh En. Long dengan ketakutan nya akan perbuatan doktor itu keatas bengkak itu. Apabila jejak bungkusan itu keatas penyakitnya maka dahshatlah rupa En. Long dengan kesakitan yang teramat sangat serta bersuaralah dengan putus putus mengatakan, apa kah ini Tuan, terlalulah sakitnya yang bukan tanggongan nyawa. Jawab doktor itu, tidak ada apa apa, nanti sampai lima minit sahaja. Kemudian bersuaralah lagi En. Long dengan rupa yang sakit, maka belaslah rasa sekelian yang hadir memegangnya itu. Jikalau kiranya tiada dipegang oleh enam tujuh orang, barangkali larilah ia dari situ atau ia melentangkan diri nya. Maka kata Tuan Simon, En. Long boleh tunggu lagi lima minit. Jawab En. Long dengan perlahan suaranya oleh kesakitan, tadi Tuan kata lima minit, sekarang lima minit pulak. Manalah saya boleh tahan, matilah saya. Sekarang inilah kehendak dan kesukaan Engku jadi hal demikian ini kata Tuan Simon. Saya belum lihat orang kuat menahankan sakit seperti En. Long, Serta dengan beraninya. Jikalau seperti En. Long ini ada lima enam orang, Pahang tentu dia boleh habiskan musuh musuh yang ada sekarang ini dan dia boleh tangkap Wan Ahmad yang menderhaka itu. Jawab En. Long dengan suara yang sangat letih, apalah gunanya kata Tuan itu berkhabar khabar bernika, tetapi saya sepertikan mati rasanya. Apalagi Tuan sampaikah belum sekarang. Jawab Tuan Simon Tuan doktor kata tiga minit jadi lima belas minit. Jawab En. Long apa macam Tuan punya cakap, dari lima minit saya tertahan, Tuan tanbah pula sepuluh minit. Maka apabila sampai lima belas minit diangkatlah bungkusan itu. Pisaunya sudah sedia, lalulah dibelah ditengah tengah bengkak itu. Pertama satu belah dari belikat bahu kiri ketulang belakang. Panjangnya kira kira sejengkal telunjuk dan dalamnya kira kira dua inci. Adapun sebab sampai demikian dalamnya kerana bengkak penyakit itu. Kemudian lagi satu belah dari tengah belakang dibawa ketengkok membawa kerusuk kiri. Demikian jugak panjangnya dan dalamnya. Maka dijalankan nya mata pisau itu keatas belahan luka itu supaya memberi rata dalamnya, serta pula dikais kais kekiri kekanan luka itu dengan hujung pisaunya yang tajam seperti taji itu. Alangkah sakitnya. Cubalah sekelian yang mendengarnya fikirkan lah. Maka jadilah luka itu bercabang empat.

Adapun waktu ia membelah itu pada 24 December 1862, hari Rabu, pukul 3.30 petang, dari asar, itulah En. Long meninggalkan sembahyang sehingga habis nyawanya. Adapun tatkala ia membelah itu menangkala belahan yang pertama itu, menderulah bunyi ratap tangisan dan berkurumunlah orang orang memegang, ada yang mencium tangannya kerana disangkakan sekelian nya tentulah waktu itu juga ia mati. Maka riuhlah bunyi suara perempuan dari dalam. Sekelian nya menangis ada setengah berteriak, jangan Tuan potong yang kedua itu lagi. Maka darah pun mengalirlah seperti air yang deras. En. Long pun tiada khabarkan dirinya lagi, serta berupa dengan rupa mayat. Penuhlah darah itu dalam dua atau tiga mangkok. Maka oleh doktor itu dikoreknya pula luka itu dengan telunjuknya, dikeluarkan segala darah darah penyakit itu. Maka darah yang baik ada mengalir juga beberapa banyak. Maka berkatalah Doktor Scott dengan bahasanya kepada Tuan Simon. Kata Tuan Simon sekarang saya banyak suka, sama dengan sukaan, jikalau En. Long senang sebab sudah dikeluarkan nanah dan darah penyakit itu. Maka hal darah itu setengah nya mengalir menjadi beku keping keping. Maka dahshat rupa sekelian muka yang hadir disitu. Sehingga En. Wan Abdul Rahman itu seperti mabuk, dan lalu ia keluar baring. Dan ada setengah pula berkata, sumpah kan lah anak cucu cicit kelak janganlah berubat demikian dengan dukun bangsa ini. Maka lalu khabar itu ketelinga Dato Temenggong. Maka iapun berbangkitlah sesal dengan sebesar besar sesal serta katanya Wallah tiadalah aku ketahui hingga demikian doktor ini mengubatkan. Lagipun ia kata pada aku sedikit sahaja dibelah nya. Maka sekelian orang putih demikian juga katanya.

Shahadan En. Long pun tiada lah berbunyi lagi malainkan bernafas sahaja. Maka didamakan nya lah pada simpang simpang luka itu dengan kain putih. Berhentilah darah itu. Maka direngkaskan sahaja sebutan nya hal hal darah dan peskitan, perbuatan ubat doktor itu. Dalam beberapa hari En. Long bolehlah bercakap, ada juga kekuatan nya daripada hari dibelah nya itu. Sampai beberapa hari boleh lah dibahunya berpaling kekiri, kekanan dan telentang dengan tiada apa sesuat rupanya akan lukanya itu lagi, melainkan katanya letih sahaja. Kemudian dengan takdir Allah SWT datang demam keras lima, enam tujuh hari. Ia pun tiada boleh berkhabar sekali. Sehingga kencing dan berak ditempat tidur. Dan mengatakan tiada boleh dipegang sedikit pun pada ototnya kedua kerana bengkak terlalu sakit, melainkan Allah SWT yang mengatahui hal kesakitan. Dalam antara itu ia pun mulai nazak. Pada waktu hampir mati nya disilakan Dato Temenggong akan melihatnya dan berjumpanya, kerana sangat lama nazak nya sehingga hampir satu hari satu malam. Maka tiada Dato Temenggong redha datang kerana tiadalah ia akan terpandang hal itu, kerana En. Long itu sungguh pun hamba tetapi kata nya seperti bapa dan orang tua kepadanya. Kemudian disilakan pada waktu yang sesaat hampir maut nya tiada juga ia datang. Sampailah Habib Hitam menyampaikan keluar katanya Engku tiada sampai hati hendak melihatnya. Maka masuklah orang kedalam. Ada sebentar En. Long meninggal lah. Sebab itu dengan fikiran orang tua tua mengatakan sebab lama nazak En. Long itu barangkali kelindankan Engku Temenggong ada nya.

Waktu ia mati dan waktu ia diubatkan tiada lah anak nya lelaki bernama, Musa itu balik ke Teluk Belanga, kerana beberapa lama dahulu ia sudah pergi ke Pahang menjadi saorang Kaptan dalam ‘Gun Boat’ Tengku Temenggong Abu Bakar, Seri Maharaja Johor, Yang bernama (Endau) ada nya.

Sudahlah dengan kehendak Allah SWT jadi demikian. Tetapi fikiran orang tua-tua jikalau tidak berubat dengan orang putih, kata akal tiada akan harap baiknya, serta sangat sangat sakit nya sebelum maut.

ALFATIHA
Beritahu keluarga dan saudaramara bekenaan Salasilah Tok Abdul Jabbar 2007 - Tell your family and relatives about the family tree of Tok Abdul Jabbar 2007