SALASILAH TOK ABDUL JABBAR 2012

Back to Index of Names

Husband:   JA'AFAR [LT. JEN. [B] DATO'] BIN [DATO'] ONN-00237 

Father: ONN [DATO][SIR] BIN [DATO] JA'AFAR, {1,2,3} Mother: HALIMAH BINTI HUSSEIN, {4}
Wife:   WAN FATIMAH [DATIN] BINTI WAN ABDULLAH-00251 

Father: WAN ABDULLAH BIN WAN ALI, Mother: KHATIJAH BINTI ABDUL RAHIM,
Children
F    FARIDAH BINTI [Dato] JA'AFAR-00252 

M    FARID [IR.] BIN DATO JA'AFAR-00253 


SOURCES
  1. Hawa Binti Onn. Eldest daughter of Dato Onn Bin Jaafar.
  2. Othman Bin Abdul Hamid. Salasilah Tok Abdul Jabbar Bin Othman. (1967).
  3. Lt. Gen. [R] Dato Jaafar Bin Onn. Salasilah Dato Jaafar Bin Mohamed. For Personal & Family Distribution.
  4. Dato Jaafar Bin Haji Mohamed. Menteri Besar pertama Johor. (Cacatan peribadi [personal papers]). Personal notes and papers passed down to his children after his death in 1919. {1}

Sokongan dan sumbangan data dan maklumat daripada saudara-mara sangat dihargai. Sumbangan GAMBAR-GAMBAR akan menjadi nafas kepada Salasilah ini. Maklumat baru anak-anak dan cucu-cucu akan menyegarkan dan menjadi penentuan Salasilah in di masa akan datang. Hakchipta Abu Bakar Ahmad 2007 terpelihara. Website: www.siapamoyanganda.com

Web page built by Cumberland Family Tree, 28 Sep 2013