SALASILAH TOK ABDUL JABBAR 2012

Back to Index of Names

Husband:  BUANG BIN HUSSIN-01080 

Other Wives: -no-name-given-
Wife:  KALTHUM BINTI [HAJI] MOHAMED-01081 

Father: MOHAMED [HAJI] BIN [TOK] ABDUL JABBAR, {1,2,3} Mother: AMINAH [YANG HAJAH] BINTI [ORANG KAYA] AHMAD,
Children
M  RAFEAH BINTI BUANG-01297 
Birth:              1876

M  ABU BAKAR [DATO] BIN BUANG-01305 
Birth:              1878

M  ABDULLAH BIN BUANG-01309 
Birth:              1880

F  AISHAH BINTI BUANG-00793 
Birth:              1882
Death:              1906

F  FATIMAH [HAJJAH] BINTI BUANG-01310 

F  HAPIPAH BINTI BUANG-01311 

M  OTHMAN [DATO] BIN BUANG-01312 
Birth:              1889
Birth:              1889

F  KHATIJAH BINTI BUANG-01082 {4}
Birth:              1891


SOURCES
 1. Dato Jaafar Bin Haji Mohamed. Menteri Besar pertama Johor. (Cacatan peribadi [personal papers]). Personal notes and papers passed down to his children after his death in 1919. {1}
 2. Othman Bin Abdul Hamid. Salasilah Tok Abdul Jabbar Bin Othman. (1967).
 3. Dr. [Hjh] Aishah Bin Abu Bakar. Salasilah Haji Mohamed Bin Tok Abdul Jabbar & Kamariah Binti Tok Abdul Jabbar. (Julai 2001).
 4. Hajjah Zabedah binti Haji Mohd Salleh & Raja Maspon Binti Raja Abdul Aziz. Personal communication.

Sokongan dan sumbangan data dan maklumat daripada saudara-mara sangat dihargai. Sumbangan GAMBAR-GAMBAR akan menjadi nafas kepada Salasilah ini. Maklumat baru anak-anak dan cucu-cucu akan menyegarkan dan menjadi penentuan Salasilah in di masa akan datang. Hakchipta Abu Bakar Ahmad 2007 terpelihara. Website: www.siapamoyanganda.com

Web page built by Cumberland Family Tree, 28 Sep 2013