SALASILAH TOK ABDUL JABBAR 2012

Back to Index of Names

Husband:  AWANG BIN DAGANG-01804 

Father: DAGANG, {1}
Other Wives: NYONYA,
Wife:  MAIMUNAH BINTI HAJI MOHAMED-01206 {2,1}

Father: MOHAMED [HAJI] BIN [TOK] MUHAMMAD TAHIR, {2,3,1} Mother: ANA BINTI ABDULLAH, {2,1,3,4}
Children
M  ABDULLAH BIN AWANG-01805 

M  MOHD. SHAH [DATO] BIN AWANG-01076 {2,1}
Birth:              1865

F  ROGAYAH BINTI AWANG-01806 

F  ARA BINTI AWANG-01807 


SOURCES
 1. Othman Bin Abdul Hamid. Salasilah Tok Abdul Jabbar Bin Othman. (1967).
 2. Dato Jaafar Bin Haji Mohamed. Menteri Besar pertama Johor. (Cacatan peribadi [personal papers]). Personal notes and papers passed down to his children after his death in 1919. {1}
 3. Lt. Gen. [R] Dato Jaafar Bin Onn. Salasilah Dato Jaafar Bin Mohamed. For Personal & Family Distribution.
 4. Prof. Amin Sweeney University California Berkley. Reputations live on. (English Ver. Published in 1980). Translation and study of Tarikh Datuk Bentara Luar Johor by Mohamed Salleh Bin Perang 1928.

Sokongan dan sumbangan data dan maklumat daripada saudara-mara sangat dihargai. Sumbangan GAMBAR-GAMBAR akan menjadi nafas kepada Salasilah ini. Maklumat baru anak-anak dan cucu-cucu akan menyegarkan dan menjadi penentuan Salasilah in di masa akan datang. Hakchipta Abu Bakar Ahmad 2007 terpelihara. Website: www.siapamoyanganda.com

Web page built by Cumberland Family Tree, 28 Sep 2013