SALASILAH TOK ABDUL JABBAR 2012

Back to Index of Names

Husband: LAJAT BIN AHMAD-04190 {1}

Wife:  JAWAHIL BINTI YUSOF [Cerai hidup]-01940 {1}

Father: YUSOF BIN HAJI MOHAMED, {2,1} Mother: AMINAH BINTI ABBAS, {1}
Other Husbands: AHMAD [KEPPEL] BIN [DATO] JAAFAR, {3,1}
Children
F  HASNAH BINTI LAJAT-04191 

M  ABDUL HAMID BIN LAJAT-04192 

M  MUSTAFFA BIN LAJAT-04193 

M  AMI OTHMAN BIN LAJAT

F  ZAHARAH BINTI LAJAT

F  KHATIJAH BINTI LAJAT-04196 

M  ABDULLAH BIN LAJAT-04197 

F  RAMLAH BINTI LAJAT-04198 


SOURCES
 1. Othman Bin Abdul Hamid. Salasilah Tok Abdul Jabbar Bin Othman. (1967).
 2. Dato Jaafar Bin Haji Mohamed. Menteri Besar pertama Johor. (Cacatan peribadi [personal papers]). Personal notes and papers passed down to his children after his death in 1919. {1}
 3. Lt. Gen. [R] Dato Jaafar Bin Onn. Salasilah Dato Jaafar Bin Mohamed. For Personal & Family Distribution.

Sokongan dan sumbangan data dan maklumat daripada saudara-mara sangat dihargai. Sumbangan GAMBAR-GAMBAR akan menjadi nafas kepada Salasilah ini. Maklumat baru anak-anak dan cucu-cucu akan menyegarkan dan menjadi penentuan Salasilah in di masa akan datang. Hakchipta Abu Bakar Ahmad 2007 terpelihara. Website: www.siapamoyanganda.com

Web page built by Cumberland Family Tree, 28 Sep 2013