Saya Abu Bakar Bin Ahmad anak kepada Ahmad Bin Abdullah [Che Amom] dan Hawa Binti Onn [Cik Hawa]. Moyang dan Tuk Nenek saya adalah Tok Abdul Jabbar Bin Tok Othman, Tok Muhammad Tahir Bin Tok Abdul Jabbar, Mohamed Bin Tok Muhammad Tahir, Dato Ja'afar Bin Mohamed, Dato Onn Bin Ja'afar + Rafeah Binti Abdullah, di sebelah ibu saya, Hawa Binti Onn . 

Haji Mohamed Bin Tok Abdul Jabbar, Kalthum Binti Haji Mohamed + Buang Bin Hussin, Dato Abdullah Bin Ja'afar + Aishah Binti Buang di sebelah bapa saya, Ahmad Bin Abdullah.

Di dalam Salasilah ini, Tok Abdul Jabbar bin Tok Othman adalah "Generasi Pertama". Turun temurun saya adalah generasi ke 7.
 
Tujuan saya meydiakan salasilah Tok Abdul Jabbar Bin Tok Othman dan Dato Jaafar Bin Mohamed di dalam satu perisian komputar saling tindak adalah kerana tiap-tiap salasilah yang sudah diterbit dan dicetak dan ada lagi yang sedang disediakan oleh saudaramara saya, hanya mengandung sebahagian saja daripada semua saudaramara saya dan tidak lengkap bagi menentukan keturunan diri saya sendiri. Salasilah-salasilah yang di sebut tadi hanya menunjuk susur-galur persaudaraan saya di sebelah bapa atau ibu saja dan tiada satu telah menyatukan moyang dan keturunan kedua-dua bapa dan ibu saya.

Oleh demikian saya telah berazam bagi menyediakan satu salasilah yang akan menyatukan semua saudaramara saya dari kedua-belah bapa dan ibu saya.

Sebagai hala mencari asal usul moyang saya, saya telah mengguna Salasilah Tok Abdul Jabbar Bin Tok Othman [1967] yang telah disiapkan oleh saudara Othman Bin Abdul Hamid, anak kepada Y.A.B. Dato Abdul Hamid Bin Yusof, Menteri Besar Negeri Johor yang kelima.

Salasilah tersebut sangat mustahak kerana maklumat-maklumat asal usul telah ditentukan daripada "catatan-catatan allahyarham Dato Jaafar Bin Mohamed sendiri" dan juga catatan-catatan saudara Ali Bin Keling anak kelapan Ali Bin Tok Abdul Jabbar. Penentuan maklumat-maklumat telah dibantu dan disaksikan oleh Dato Ismail Bin Abu Bakar [Tuk Long] dan Kolonel [B] Muhammad Bin Abdul Jabbar yang telah membantukan saudara Othman menyediakan Salasilah Tok Abdul Jabbar Bin Tok Othman [1967]. Tiada siapa pun saudaramara yang masih hidup pada hari ini boleh menafikan yang maklumat yang telah dikumpulkan didalam salasilah tersebut adalah tidak benar. Hanya maklumat tersebut adalah tidak lengkap dan ada nama-nama saudaramara tidak tepat, ini telah diakui oleh saudara Othman.

Salasilah Tok Abdul Jabbar Dan Dato Jaafar Mohamed 2012 dijangka akan mengandung lebih kurang tujuh ribu [7000] nama individu dan 1700 keluarga bila siap kelak dan akan menjadi pengkalan data [database] bagi cicit-cicit di masa hadapan menggunanya bagi menyambung riwayat-riwayat keluarga mereka sendiri.

Tujuan saya adalah bagi menyelamatkan maklumat-maklumat yang telah di kumpul oleh semua saudaramara keturunan Tok Abdul Jabbar hingga hari ini dan juga mengemas dan melengkapkan dengan nama-nama saudaramara tambahan terkini hingga 2008.

Saya jua telah menyiapkan laman web khas "siapamoyanganda.com" supaya banyak lagi maklumat-maklumat bekenaan keluarga kita bersama boleh di sebarkan melalui laman web tersebut seperti "cerita-cerita riwayat, galeri-galeri gambar supaya semua saudaramara dapat berkenalan antara satu sama lain walaupun mereka belum lagi berjumpa berhadapan diri sendiri.
Tanpa pengorbanan Nenek Moyang kita agak dimana kita semua brada sekarang